• ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.6 - ครูนันธวัฒน์ เขตชมภู
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.6 (ศ33101)