• กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เสริมสมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่านเขียน - ครูจำรัส ประทังวา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เสริมสมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่านเขียน (เรียนรวม)

คำอธิบายรายวิชา