• ภาษาจีนธุรกิจ(ม.5) - ครูกาญจนา มะสีผา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนธุรกิจ(ม.5) (ง322209)


นักเรียนสามารถกดหน้าเว็บนี้เพื่อเข้าสู้บทเรียน google classroom