• การงานอาชีพ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูสุธาสินี บุญมา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การงานอาชีพ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ง23101)