• วิทยาการคำนวณ ม. 6 - ครูธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาการคำนวณ ม. 6 (ว33182)

บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6