• กิจกรรมแนะแนว - ครูจันทร์เพ็ญ ทองดวง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ กิจกรรมแนะแนว (แนะแนว)