• นาฎศิลป์พื้นเมือง ม.2 - ครูนันธวัฒน์ เขตชมภู
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ นาฎศิลป์พื้นเมือง ม.2 (ศ22101)