• วิทยาศาสตร์พื้นฐาน - ครูรัศมี เทียมแสง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101)

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 จ้าาาา 
ม.1/8 class code คือ g7c44qh 
ม.1/9 class code คือ 4ffv54f