• ภาษาจีนเบื้องต้น 3 (ม.5) - ครูกาญจนา มะสีผา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนเบื้องต้น 3 (ม.5) (จ30203)


นักเรียนสามารถกดหน้าเว็บนี้เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน google classroom