• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค21201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170