• คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 เทอม 1 - ครูรัตนา สุทธิธรรม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170