• วิทยาศาสตร์พื้นฐาน - ครูสาคร แสนยากุล
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)

      ให้นักเรียนกดเข้าเรียนในห้องเรียน    ของตนเองนะครับ

  
 

https://classroom.google.com/c/MzQ4MDk3MDUwODA5  
                                                                      . 2/6