• ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 - ครูชาริยา แสนขอมดำ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 (ว32242)

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ,5/3,5/5,5/7 ทุกคน สามารถเข้าห้องเรียน GOOGLE CLASSROOM ได้
โดยคลิกที่ภาพได้เลยค่ะ