• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูวชิรภรณ์ เทียบเพชร์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ค23201)

นักเรียนสามารถกดเข้าห้องเรียนได้เลยค่ะ