• การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูเกศรินทร์ เปการี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ง21101)

นักเรียน Click เข้าชั้นเรียน Google Classroom แต่ละห้อง