• ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (ม.3) - ครูกาญจนา มะสีผา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (ม.3) (จ23201)

นักเรียนสามารถกดหน้าเว็บนี้เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน google classroom