• การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/64 - ครูมนิดา บุญยัสสะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/64 (IS20201)