• ความรู้สึกเชิงจำนวน 1 - ครูธรรมภรณ์ ปักกาเร
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ความรู้สึกเชิงจำนวน 1 (ค20201)

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.1 
สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564