• ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.3 ปี 64 - ครูนิรันดร์ อันทอง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.3 ปี 64 (อ23203)

...... สวัสดีนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะเข้าเรียนกันหรือยัง .......

ถ้าพร้อมแล้วให้คลิกที่ห้องเรียนตนเองเพื่อเริ่มเข้าเรียนกันได้เลยครับ