• การออกแบบและเทคโนโลยี1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 /2567 - ครูปิยนาถ ภิบาลจอมมี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การออกแบบและเทคโนโลยี1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 /2567 (ว30101)

นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียน google classroom กรุณาคลิกตามห้อง
(นักเรียนและครูในรายวิชาที่สามารถเข้ามาดูและเรียนได้เท่านั้น)
ม.4/3
ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6
ม.4/7 ม.4/8 ม.4/9