• เทคโนโลยีการคำนวณม.4 ภาคเรียนที่ 2/2564 - ครูปิยนาถ ภิบาลจอมมี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีการคำนวณม.4 ภาคเรียนที่ 2/2564 (ว30102)

คลิกเพื่อไปยังห้องเรียน google classroom
?