• เทคโนโลยีการคำนวณ1 (ว30102) ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2566 - ครูปิยนาถ ภิบาลจอมมี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีการคำนวณ1 (ว30102) ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2566 (ว30102)

คลิกเพื่อไปยังห้องเรียน google classroom
?