• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - ครูประจักษ์ อะนันทา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค33201)

  
....สวัสดีนักเรียนทุกคน !!!!...
ถ้าพร้อมที่จะเรียนให้คลิกที่ห้องเรียนตนเองได้เลย

ม.6/1

ม.6/2


 

ม.6/3 

ม.6/4