• โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ - ครูกวิสรา วงษ์แก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว31161)

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ(ว31161)
นักเรียนสามารถเข้าห้องเรียนของตนเองได้โดย   คลิก!!ตามห้องด้านล่างได้เลยจ้า