• ฟิสิกส์เพิ่มเติม - ครูกวิสรา วงษ์แก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ฟิสิกส์เพิ่มเติม (ว31201)

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม(ว31201)
นักเรียนสามารถเข้าห้องเรียนของตนเองได้โดย
คลิก!!ตามห้องด้านล่างได้เลยจ้า