• คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ครูวชิรภรณ์ เทียบเพชร์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ค23102)