• วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 /2563 - ครูคำไพ จะโนรัตน์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 /2563 (ค21102)