• ชีววิทยา ม.6เทอม2 - ครูชาริยา แสนขอมดำ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ชีววิทยา ม.6เทอม2 (ว33245)