• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 2 - ครูวิสุณีย์ ทศราช
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170