• การงานอาชีพ(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น) - ครูพงศ์ศิริ ศรีพรหม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การงานอาชีพ(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น) (ง30265)

รายวิชาการงานอาชีพ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ยินดีต้อนรับ