• งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น - ครูศตวรรษ สัตถาผล
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น (ง32207)