• ภาษาจีนเบื้องต้น 1 - ครูศุภรดา ยารักษ์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (จ30201)

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่บทเรียน ในรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1

นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนของตนเองโดย  คลิก  ภาพด้านล่างนี้

 

4/1

4/2

4/3

4/4

4/5


4/7

4/8

4/9