• ประวัติศาสตร์สากล - ครูจักฤษณ์ นามภักดี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ประวัติศาสตร์สากล (ส32103)

...สวัสดีนักเรียนทุกคน... 
หากนักเรียนพร้อมที่จะเข้าเรียนแล้ว ให้คลิกที่ห้องเรียนตนเองได้เลยครับ!!!!!

ม.5/1

ม.5/2


ม.5/3
 

ม.5/4
 

ม.5/5
 

ม.5/6
 

ม.5/7
 

ม.5/8
 

ม.5/9