• ความรู้สึกเชิงจำนวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - ครูภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ความรู้สึกเชิงจำนวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ค20201)

                    
           M.1/1                                       M.1/2                                   M.1/3


นักเรียนสามารถคลิกที่รูปเพื่อเข้าห้องเรียนได้เลยนะครับ