• เทคนิคปฎิบัติการวิทย์ 1 - ครูวีรศักดิ์ จันเสนา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เทคนิคปฎิบัติการวิทย์ 1 (ว30281)

คำอธิบายรายวิชา