• ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ - ครูศิริภร วาลมูลตรี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ (ท32101)

ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕  
 

coolนักเรียนสามารถเลือกชั้นเรียนของตนเอง ตามรูปภาพที่ปรากฏได้เลยนะคะ