• ประวัติศาสตร์ไทย - ครูอรุณี มะทิตะโน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ประวัติศาสตร์ไทย (ส31103)

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนประวัติศาสตร์ไทยครูอรุณี