• รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 - ครูบัวเรียน วาปีสา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (ส20235)