• วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 - ครูชัดชนพ คุณโกทา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ว21101)

 
พร้อมเข้าเรียน  ...คลิ๊ก... ที่รูปภาพ ตามห้องเรียนของตนเองได้เลยนะคะ 
ม.1/7

รหัส    f2m7rty
ม.1/8

รหัส   
souguma
ม.1/9

รหัส    43b3nzi