• ภาษาจีนพื้นฐาน 5 ( ม.3 ) - ครูนิจพร จันทรดี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนพื้นฐาน 5 ( ม.3 ) (จ23201)

ยินดีต้อนรับนีกเรียนเข้าสู่วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 5 (จ23201)

นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนของตนเอง โดย CLICK ภาพ ด้านล่างนี้ได้เลย heart