• ภาษาไทยพื้นฐาน - ครูเสถียร ทามแก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)


สวัสดีครับนักเรียน  พร้อมที่จะเรียนหรือยัง 
ถ้าพร้อมแล้วคลิกที่ห้องเรียนของตนเองเลยครับ

 

ม.๒/๔

ม.๒/๕

ม.๒/๖