• นาฏศิลป์ ม.2 - ครูเอกสิทธิ์ แดงนา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ นาฏศิลป์ ม.2 (ศ22102)

นักเรียนสามารถคลิกเข้าห้องเรียนได้เลยนะครับsmiley
ห้องเรียนลูกๆ ม.2

(คลิกเข้าห้องเรียนที่รูปภาพ)

ห้อง ม.2/1

ห้อง ม.2/2

ห้อง ม.2/3

ห้อง ม.2/4

ห้อง ม.2/5

ห้อง ม.2/6

ห้อง ม.2/7

ห้อง ม.2/8

ห้อง ม.2/9