• วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี - ครูวีรศักดิ์ จันเสนา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี (ว31121)

บทเรียนออนไลค์วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี ชั้น ม.4