• วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์ 4) - ครูสาคร แสนยากุล
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์ 4) (ว32203)

      ให้นักเรียนกดเข้าเรียนในห้องเรียน    ของตนเองนะครับ

5/4

5/5

5/6

5/7

5/8