• ภาษาอังกฤษคิด-วิเคราะห์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 - ครูจริยา มีโชค
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษคิด-วิเคราะห์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ33205)

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 1

รหัสเข้าชั้นเรียน nwpe2sn

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 2

รหัสเข้าชั้นเรียน a5nolv5

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 3

รหัสเข้าชั้นเรียน zghmusl

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 4

รหัสเข้าชั้นเรียน iflvg43

 

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 5

รหัสเข้าชั้นเรียน 2adzwum

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 6

รหัสเข้าชั้นเรียน vke5can

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 7

รหัสเข้าชั้นเรียน q3t5443

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 8

รหัสเข้าชั้นเรียน u4jtpmn

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6/ 9

รหัสเข้าชั้นเรียน s5jovix