• สังคมศึกษา - ครูอรุณี มะทิตะโน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ สังคมศึกษา (ส31101)

https://classroom.google.com/u/1/c/MTAzMTUyMjk2MTY3
 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ส31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

4/4

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9