• สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ม.5/5-ม.5/8 - ครูปฐมวุฒิ บุตรศรี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ม.5/5-ม.5/8 (ส32101)