• คีตะมวยไทย - ครูสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คีตะมวยไทย (พ23104)

พวกเรามาเข้าห้องเรียนกันเถอะ
 
3/1
.,ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

ม3/6
ม.3/7
ม3/8

ม.3/9