• การงานอาชีพ ม.3 - ครูสุธาสินี บุญมา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การงานอาชีพ ม.3 (ง23102)

ยินดีต้อนรับสู่รายวิชาการงานอาชีพ ( ง23102) พร้อมจะเข้าเรียนรึยังค่ ถ้าพร้อมแล้วคลิกเข้าห้องเรียนตัวเองเลยค่ะ  

                      3/2
                  3/3

                          3/4

                      3/5

                3/ุ6
                        3/7
                      3/8 
              
  
                  3/9