• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - ครูวิสุณีย์ ทศราช
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ค23201)

heartคลิกเข้าห้องเรียนได้เลยค่ะ heart  

 smiley

wink

 laugh

 angel

                blush

               cool

 

 wink

 smiley

laugh