• ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ( ม.6 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูนิจพร จันทรดี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ( ม.6 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จ30205)

ยินดีต้อนรับนีกเรียนเข้าสู่วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 5 (30205)

นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนของตนเอง โดย CLICK ภาพ ด้านล่างนี้ได้เลย heart